De Gezonde Werkvloer Breda is het platform voor Bredase werkgevers en HR managers op gebied van vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.

Het is onze missie om samen met experts Breda de gezondste werkomgeving van Nederland te maken.

Bedrijven

Vitale aanbieders

Waarom een gezonde werkvloer?

"Wendbaarheid, innovatie- en daadkracht vormen kerncompetenties voor toekomstbestendige en impactvol opererende organisaties. Een vitale organisatie staat op drie pijlers: de klant, het proces en de medewerkers. Een vitale organisatie is optimaal georganiseerd op het snijvlak van deze drie pijlers. Je kunt geen van deze drie verwaarlozen, want dan verliest de organisatie zijn vitaliteit. Voor een toekomstbestendige en wendbare organisatie zijn flexibel inzetbare medewerkers noodzakelijk, die zelf werken aan hun eigenontwikkeling"

Onze Partners

Het begint met inzicht

Verzuimreductie, verbetering van (werk) geluk, gezondheid en vitaliteit wordt steeds belangrijker. Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn ook gelukkiger.

Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten over leefstijlgebieden en persoonlijkheidskenmerken leren we uw medewerkers kennen. Met deze informatie stellen we een rapport samen met daarin een samenvatting van alle bevindingen.

Voor ieder gebied krijgt men een profiel met informatie die specifiek in gaat op individuele behoeften, zodat er bewustwording en inzicht in gewoontes ontstaat en waarmee een persoonlijk programma kan worden samengesteld. Daarmee kunnen we verder met advies en coaching zodat blijvende vitaliteit bereikt kan worden.

Probeer het gratis

Bent u een CEO, CHRO, een HR-, P&O- of Vitaliteitsmanager van een bedrijf uit Breda? Dan sturen wij ugraag een mini-scan toe van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de 5 leefstijlgebieden. Pas als je weet hoe je gezondheid ervoor staat, kun je werken aan vooruitgang. De mini-scan is de nulmeting van de Gezonde Werkvloer Breda. Deze vragen en methode zijn opgesteld door onze partner Tsuru. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de 5 leefstijlgebieden en op persoonlijkheid, gezondheid en geluk, leren we de medewerker kennen. Met deze informatie stellen we een rapport samen, met daarin een samenvatting van alle bevindingen en gaan daarover in gesprek om te kijken wat er nodig is.

Hoe het werkt

  • U vult uw gegevens in en ontvangt een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen
  • Een link van de miniscan wordt toegestuurd
  • Een speciale code voor uw medewerkers wordt opgesteld, zodat we de data per bedrijf anoniem kunnen verzamelen
  • U ontvangt een voorbeeld e-mail, welke u kunt gebruiken in uw communicatie
  • Onze experts analyseren de uitkomsten en stellen een kort rapport op met de uitkomst.
  • Er wordt een digitale of fysieke meeting georganiseerd om het rapport te bespreken
  • Niets is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden
  • Onze partner Tsuru behandelt alle gegevens met absoluut behoud van privacy. Alle gegevens worden verwerkt volgens de AVG wet.