Lancering website Gezonde Werkvloer Breda
20 augustus 2022 
2 min. leestijd

Lancering website Gezonde Werkvloer Breda

Op 20 augustus 2022 is de nieuwe website www.gezondewerkvloerbreda.nl gelanceerd. Een website voor bedrijven en vitale aanbieders, welke speciaal is opgezet om medewerkers in Breda vitaler, gezonder en vitaler te maken.
Stichting Vitaal Breda is in 2017 gestart met dit initiatief. Als lokale vitaliteitsmakelaar zijn zij de aanjager om van Breda de vitaalste gemeente van Breda te maken. Dit doen zij door vitaliteitstrajecten bij het bedrijfsleven neer te leggen en te onderzoeken wat er nodig is bij het bedrijfsleven. Nu zijn er de afgelopen jaren meerdere partners aangesloten en zij hebben nu de handen ineen geslagen om samen de schouders eronder te zetten om dit naar een hoger plan te brengen.

"Wij zorgen dat u toekomstbestendig met uw bedrijf aan de slag kunt gaan met vitaliteit als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid en een gezonde werkvloer met flexibel inzetbare medewerkers"

Waarom?
"Wendbaarheid, innovatie- en daadkracht vormen kerncompetenties voortoekomstbestendige en impactvol opererende organisaties. Een vitale organisatie staat opdrie pijlers: de klant, het proces en de medewerkers. Een vitale organisatie is optimaalgeorganiseerd op het snijvlak van deze drie pijlers. Je kunt geen van deze drie verwaarlozen,want dan verliest de organisatie zijn vitaliteit. Voor een toekomstbestendige en wendbareorganisatie zijn flexibel inzetbare medewerkers noodzakelijk, die zelf werken aan hun eigenontwikkeling"

Vitale medewerkers maken vitale bedrijven
Je kunt een bedrijf niet laten groeien, je kan alleen mensen laten groeien die bedrijven doen groeien. Een gezond bedrijf heeft gezonde medewerkers nodig. Een groeiend bedrijf heeft groeiende medewerkers nodig. Een duurzaam productief bedrijf heeft daarom duurzame productieve medewerkers nodig. Als we het hebben over MVO moeten we veel meer inzetten op het PEOPLE stuk! Het rendement op het geïnvesteerd “vermogen” van mensen daar gaat het om. Vaak worden vitaliteitprogramma’s bedacht zonder dat de medewerker zelf veel inbreng heeft. Terwijl het bevorderen van intrinsieke motivatie bij medewerkers kan zorgen voor het makkelijker beginnen en volhouden van een vitale levensstijl. De gezonde werkvloer Breda en al haar partners helpen bij het verkrijgen van inzicht in wat er nodig is en hoe er samen een collectief plan voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen opgezet kan worden.

'Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast groeit de organisatie makkelijk(er) mee met de economische en technologische ontwikkelingen'.


Doelstelling
Het laagdrempelig aanreiken van inzichten over de gezondheid van je werkvloer, welke gemakkelijk en collectief (op bedrijventerrein) omgezet wordt naar een duurzaam geïntegreerd programma (op maat) vanuit de behoefte van de werknemers. Dit moet leiden tot werknemers die beschikken over mogelijkheden en voorwaarden om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent het werk uit te voeren.

Subdoelstellingen
- Opwekken nieuwsgierigheid bij HR en CEO's van bedrijven in Breda
- Laagdrempelig aanbieden van een miniscan (gratis) om inzicht te krijgen in de huidige situatie
- Laagdrempelig aanbieden van een inspiratie programma voor HR medewerkers en medewerkers door inzet van de expertise vanuit het netwerk.
- Deelnemende bedrijven en organisaties eigenaar maken, welke moet leiden tot een duurzaam integraal programma


Over de schrijver
Reactie plaatsen